Tìm hiểu về Ngành Kỹ thuật môi trường

>> Kỹ thuật >> Kỹ thuật hoá học, luyện kim và môi trường >> Kỹ thuật môi trường


Ngành Kỹ thuật môi trường là gì?

Môi trường là một vấn đề mang tính toàn cầu. Kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề môi trường cụ thể như: ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh – lý – hóa học; các giải pháp quản lý, góp phần bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển bền vững.

 

Ngành Kỹ thuật môi trường học gì?

 • Trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường, công cụ quản lý môi trường, phương pháp đánh giá tác động môi trường, kỹ thuật tái chế và biện pháp xử lý các nguồn tài nguyên bị ô nhiễm.
 • Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; có khả năng dự báo, phát hiện những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra; đồng thời biết tổ chức thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những sự cố xảy ra có hại đến môi trường.

 

Ngành kỹ thuật môi trường ra trường làm gì?

 • Các công ty Nhà Nước-TNHH một thành viên như: Các công ty Cấp Nước, công ty Thoát nước, công ty Môi trường Đô thị của các cấp (tỉnh, thành, quận, huyện),v.v..
 • Ban Quản lý dự án liên quan cấp quốc gia, tỉnh, thành vùng như: ban quản lý cải thiện vệ sinh môi trường các lưu vực thoát nước, các dự án cải tạo chất lượng nước trong lưu vực sông, dự án quản lý chất thải rắn các tỉnh thành, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, v.v…
 • Các công ty tư vấn thiết kế và thi công công trình xây dựng, các công ty thương mại liên quan đến giao dịch thiết bị kỹ thuật kiễm soát ô nhiễm, tái sinh và tái sử dụng chất thải trong và ngoài nước như: công ty ECO, công ty SEEN, công ty Coastal, công ty Công Nghệ Xanh, Công ty Thành Công, v.v…
 • Phòng chức năng thẩm định công nghệ kỹ thuật của Bộ và Sở Tài nguyên Môi trường của các tỉnh thành; Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT) các tỉnh; Bộ và Sở Khoa học & Công nghệ; Bộ và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Bộ/Sở Xây Dựng, Bộ/Sở Giao Thông.

 

Học ngành kỹ thuật môi trường cần những tố chất gì?

 • Ham học hỏi.
 • Cần cù, chịu khó.
 • Đam mê công nghệ.
 • Yêu môi trường.
 • Quyết đoán, độc lập.