Ngành cơ kỹ thuật là gì? Ngành cơ kỹ thuật học gì?

>> Kỹ thuật >> Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật >> Cơ kỹ thuật


Ngành cơ kỹ thuật là gì?

Ngành Cơ kỹ thuật là ngành đảm nhiệm việc tính toán, thiết kế mô phỏng các bài toán cơ học trong kỹ thuật như tính toán mô phỏng các kết cấu cơ khí, kết cấu trong xây dựng, cầu đường, hệ thống đường ống, cơ lưu chất, Cơ sinh học, Hệ thống nhiệt... Hầu hết các lĩnh vực cơ khí kỹ thuật đều cần đến các phương pháp tính toán trong ngành cơ kỹ thuật để đảm bảo tối ưu cho hệ thống và quá trình xây dựng, và với vai trò ảnh hưởng lớn, cơ kỹ thuật được đã tách thành một hệ thống khoa học ngành độc lập với tên gọi "Ngành cơ kỹ thuật".

Ngành cơ kỹ thuật học gì

Ngành cơ kỹ thuật học gì?

Sinh viên khi theo học ngành cơ kỹ thuật sẽ được đào tạo có thể nắm vững kiến thức cơ học, nắm vững công cụ toán học và lập trình tin học, công cụ tính toán ứng dụng, có kiến thức kỹ thuật để thực hiện việc mô phỏng các bài toán kỹ thuật thực tiễn.

Trên cơ sở các kiến thức đào tạo đó sinh viên sẽ được phát triển kiến thức nâng cao để đánh giá chất lượng và dự báo hư hỏng cho máy móc và công trình; vận dụng các kiến thức phục vụ công tác tính toán thiết kế; khảo sát và dự báo các hiện tượng liên quan đến cơ học.

Học ngành cơ kỹ thuật ra trường làm gì?

Hiện nay, cùng với nhu cầu và xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt nhu cầu về sản xuất công nghiệp và nghiên cứu phát triển sản phẩm, xã hội luôn đòi hỏi đội ngũ kỹ sư tốt nghiệp ngành Cơ Kỹ thuật, đó là những người có khả năng nghiên cứu, tính toán mô phỏng, tối ưu hóa sản phẩm công nghiệp có liên quan đến cơ học.

Với các kiến thức được đào tạo, các kỹ sư ngành Cơ Kỹ thuật sau khi tốt nghiệp sẽ được các nhà tuyển dụng quan tâm và có cơ hội nghề nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Bao gồm các công việc dưới đây:

  • Tính toán mô phỏng ứng xử kết cấu thuộc lĩnh vực cơ học trong kỹ thuật,
  • Thiết kế, lập trình điều khiển máy (CNC) bằng chương trình số,
  • Kỹ thuật đo lường trong cơ học…

Kỹ sư ngành Cơ Kỹ thuật còn có khả năng làm việc tính toán cơ học phục vụ trực tiếp trong các lĩnh vực cơ khí, kỹ thuật giao thông, kỹ thuật xây dựng, khai thác dầu khí, kỹ thuật quân sự và các ngành phục vụ lĩnh vực y tế, môi trường, …

Học ngành cơ kỹ thuật ra trường làm gì

Các công ty lớn thường xuyên tổ chức tuyển dụng các kỹ sư tốt nghiệp ngành Cơ kỹ thuật để làm việc trong nước và nước ngoài. Một số các công ty lớn như Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam, Mercedes-Benz, Vietsopetro, Công ty CP Xây lắp Dầu khí Miền nam Alpha-ECC, Công ty Dịch vụ Cơ khí và Xây Lắp Dầu Khí PTSC, Công ty CP Tư vấn và Thiết kế Dầu khí DK-Engineering, PV Engineering, Vietubes Corp. Ltd., Danieli, Cty TNHH Schirder Vietnam, ATAD Steel Structure Co.,Ltd, Coteccons, … Đặc biệt, những năm gần đây có nhiều công ty nước ngoài đã tuyển kỹ sư Cơ Kỹ thuật làm việc tại Nhật, Singapore, Úc, Châu Âu, …

Ngoài ra, kỹ sư sau khi tốt nghiệp chương trình Cơ Kỹ thuật tại các trường đại học có khả năng tiếp tục học tập nghiên cứu nâng cao bậc Cao học và Tiến sĩ trong và ngoài nước.