Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Ngành Hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin, dữ liệu, tri thức nhằm đạt được mục tiêu định trước. Việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin thường gắn với yêu cầu của tổ chức cụ thể. Các tổ chức đó có thể là cơ quan, xí nghiệp, ngân hàng, trường học, v.v... 

Hệ thống thông tin là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức về quản lý và trao đổi thông tin. Ngành Hệ thống thông tin là một trong các ngành chủ chốt của lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin.

Thông qua các học phần cơ sở ngành và khối ngành, sinh viên Hệ thống thông tin được trang bị các kiến thức nền tảng về máy tính và mạng, về dữ liệu và lập trình. Tiếp theo, các học phần chuyên ngành Hệ thống thông tin sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức về Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Tích hợp hệ thống thông tin, Các hệ thống thông tin thông minh, Các hệ thống thông tin quản lý, Các hệ thống nhúng, Đồ họa máy tính và thực tại ảo, Cơ sở dữ liệu phân tán và đa phương tiện….

Sinh viên ngành Hệ thống thông tin khi ra trường sẽ lĩnh hội được tư duy thuật toán và tư duy hệ thống cũng như hội tụ được các kỹ năng về Thiết kế, đánh giá và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu; Sử dụng, vận hành các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng; Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp trên các nền tảng Desktop, Mobile, Web và Điện toán đám mây; Bước đầu có thể tham gia phát triển các hệ thống thông minh, các hệ thống nhúng và các hệ thống thực tại ảo.

Sinh viên Hệ thống thông tin không chỉ được thực hành trong môi trường máy móc hiện đại, chương trình cập nhật liên tục mà còn được thụ hưởng thành quả hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin của Trường với các doanh nghiệp lớn như Samsung, Foxconn, FPT Software, Misa, Gameloft… thông qua các chương trình phối hợp đào tạo và thực tập hàng năm, qua đó đưa các em tới gần hơn với nhu cầu thực của doanh nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Với các kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên ngành Hệ thống thông tin có thể dễ dàng tìm được việc làm đúng chuyên môn ngay khi tốt nghiệp. Các em có thể tự tin làm việc trong các tổ chức, công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như:

- Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm…

- Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

- Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.

- Bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, ngân hàng…

- Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.