Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

1.Gii thiu ngành:

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu bao gồm việc thiết kế, xây dựng, vận hành toàn bộ hạ tầng truyền tải thông tin và thiết kế, xây dựng, quản trị toàn bộ hệ thống và mạng máy tính, quản trị người sử dụng, giám sát và điều phối các hoạt động khác liên quan đến toàn bộ hệ thống, mạng máy tính. Ngày nay, hầu hết các hệ thống máy tính của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và máy tính của người sử dụng cá nhân đều được kết nối để có thể truyền nhận được dữ liệu qua lại lẫn nhau. Các công việc hàng ngày sẽ bị ngưng trệ nếu hệ thống truyền thông và mạng máy tính gặp sự cố dẫn đến hoạt động không ổn định hoặc ngừng hoạt động. Do đó, có thể nói hệ thống truyền thông và mạng máy tính là một yếu tố cốt lõi, quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 (industry 4.0) với hạt nhân cốt lõi là Internet của vạn vật (Internet of Things) và điện toán đám mây (Cloud Computing) đang phát triển mạnh thúc đẩy nhu cầu nhân lực về ngành truyền thông và mạng máy tính tại thời điểm hiện tại cũng như sau này.

2. Chương trình đào to:

Ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - mã ngành: 7480102
Chương trình: Chương trình tiêu chun

Nội dung chương trình ngành Truyền thông và Mạng máy tính được triển khai trong 08 học kỳ chính. Tuy nhiên, tùy vào sức học của mình mà các em có thể học vượt. Chương trình học được bố trí xen kẻ giữa lý thuyết và thực hành đảm bảo sinh viên ra trường có đầy đủ kỹ năng chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.

3. Trin vng ngh nghip

Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu được đào tạo và tích lũy các kỹ năng cần thiết để được tuyển dụng với các vai trò sau:

  • Quản trị hệ thống mạng
  • Lập trình hệ thống mạng
  • Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính
  • Kỹ sư mạng
  • Quản trị & Giám sát an ninh mạng
  • Quản trị dự án mạng
  • Cán bộ chuyên trách tại các cơ quan nhà nước

Sinh viên sau khi ra trường có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. Các sinh viên giỏi có thể được xét học chuyển tiếp lên bậc đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ của Khoa CNTT, Trường đại học Tôn Đức Thắng