Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2022

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202D
Đại Học
Chính quy
22,000,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
D01, D01, D01, D01, D72, D72, D72, D72, D96, D96, D96, D96, D78, D78, D78, D78
D96: N/A D78: N/A D72: N/A D01: N/A
D96: N/A D78: N/A D72: N/A D01: N/A
D96: N/A D78: N/A D72: N/A D01: N/A
D96: N/A D78: N/A D72: N/A D01: N/A
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
140
250,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
tuyensinh@ufm.edu.vn
2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thy Thy

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: