www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học tài chính Marketing

Mã trường: DMS

Tuyển sinh năm 2022

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202D
Đại Học
Chính quy
22,000,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT ,
D01, D01, D72, D72, D96, D96, D78, D78, NLĐG
NLĐG:750.0
D96:22.8 D78:22.8 D72:22.8 D01:22.8
D96:24.3 D78:24.3 D72:24.3 D01:24.3
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 năm
140
250,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
tuyensinh@ufm.edu.vn
2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thy Thy

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: