www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

Mã trường: QHE

Tuyển sinh năm 2022

Tài chính - Ngân hàng

QHE41
Đại Học
Chính quy
0 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
D01, A01, D09, D10
: 100%
D09:35.75 D01:35.75 D10:35.75 A01:35.75
cập nhật sau
cập nhật sau
4 năm
100
Việt Nam
tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn
Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: