Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM

Mã trường: DCT

Tuyển sinh năm 2022

Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm

LK7720398
Đại Học
Liên kết Quốc tế
47,000,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D10, D10
: 10%
: 10%
: 40%
D10:18.0 D01:18.0 A01:18.0 A00:18.0
: 40%
D10:16.0 D01:16.0 A01:16.0 A00:16.0
Dự kiến 01/05/2022 - 15/06/2022
Cập nhật sau
4 Năm
50
330,000 VNĐ/tháng
Đài Loan (Taiwan)
tttstt@hufi.edu.vn
140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
02 năm học tại Việt Nam, 02 năm học tại Đài Loan. Học phí học tại Đài Loan: 2.000USD/năm
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: