Logo

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM

Mã trường: DCT

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật nhiệt

7520115
Đại Học
Điện lạnh
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

Dự kiến 01/03/2021 - 25/04/2021

Cập nhật sau

Xét tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 , Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Xét tuyển thẳng: 10%

Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :24.0

Xét ĐT NLQG: 10%

NLĐG:650.0

Xét Học Bạ: 40%

A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D07:18.0 Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :18.0

Xét ĐTN THPT: 40%

A00: N/A A01: N/A D01: N/A D07: N/A
50
19,100,000 VNĐ/năm
300,000 VNĐ/tháng
tuyensinh@cntp.edu.vn

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Đây là ngành mới mở tuyển sinh bắt đầu từ năm 2021. Điểm chuẩn hiển thị ở trên chỉ là điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào chứ không phải điểm trúng tuyển