Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Thú y

7640101
Đại Học
Chính quy
0 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
B00, B00, B02, B02, B08, B08, D08, D08
B00: N/A B02: N/A B08: N/A D08: N/A
B00: N/A B02: N/A B08: N/A D08: N/A
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 Năm
0
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: