Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Mã trường: BVU

Tuyển sinh năm 2021

Tâm lý học

7310401
Đại Học
Chính quy
0 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, C00, D01, D01, C20, C20, D15, D15
C00: N/A C20: N/A D01: N/A D15: N/A
C00: N/A C20: N/A D01: N/A D15: N/A
Cập nhật sau
Cập nhật sau
4 Năm
0
Việt Nam
dhbrvt@bvu.edu.vn
80 Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: