Logo

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật máy tính

7480106
Đại Học
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

Dự kiến 06/09/2021

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT , Xét ĐT NLQG

Xét Học Bạ: 1 %

Xét ĐTN THPT: 1 %

Xét ĐT NLQG: 1 %

0
25,620,000 VNĐ/năm
350.000 đ/tháng
stu@stu.edu.vn

180 Cao Lỗ, phường, 4, quận 8, Hồ Chí Minh