Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Kiến trúc

7580101
Đại Học
Chính quy
25,620,000 VNĐ/năm
Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu
Dự kiến 06/09/2021
4 Năm
0
350.000 đ/tháng
Việt Nam
stu@stu.edu.vn
180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: