Logo

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý Xây dựng

7580302
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

Dự kiến 06/09/2021

Xét ĐTN THPT
A01

Xét ĐTN THPT: 1 %

A01:14.0
0
23,300,000 VNĐ/năm
350.000 đ/tháng
stu@stu.edu.vn

180 Cao Lỗ, phường, 4, quận 8, Hồ Chí Minh