Logo

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị Kinh doanh

7340101
Đại Học
Quản trị tổng hợp ,Quản trị tài chính ,Quản trị Marketing
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

Dự kiến 06/09/2021

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
NLĐG, A00, A01, D01, D09

Xét ĐT NLQG: 1 %

NLĐG:600.0

Xét ĐTN THPT: 1 %

A00:15.0 A01:15.0 D01:15.0 D09:15.0

Xét Học Bạ: 1 %

A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D09:18.0
700
25,620,000 VNĐ/năm
350.000 đ/tháng
stu@stu.edu.vn

180 Cao Lỗ, phường, 4, quận 8, Hồ Chí Minh