www.tuyensinhhot.com
Cổng thông tin Giáo dục hướng nghiệp Quốc gia 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2022

Quản trị Kinh doanh

7340101
Quản trị tổng hợp ,Quản trị tài chính ,Quản trị Marketing
Đại Học
Chính quy
25,620,000 VNĐ/năm
ĐGNL HCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D09, D09, NLĐG
NLĐG:19.0 D01:19.0 A01:19.0 A00:19.0
D09:600.0
D09:16.0 D01:16.0 A01:16.0 A00:16.0
Từ 05/04/2022 đến khi đủ chỉ tiêu
Dự kiến 05/09/2022
4 năm
Miễn giảm học phí 10% - 100% học phí cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập
600
350.000 đ/tháng
Việt Nam
stu@stu.edu.vn
180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: