Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị Kinh doanh

7340101
Quản trị tổng hợp ,Quản trị tài chính ,Quản trị Marketing
Đại Học
Chính quy
25,620,000 VNĐ/năm
Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D09, D09, NLĐG
NLĐG:600.0
A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D09:18.0
A00:15.0 A01:15.0 D01:15.0 D09:15.0
Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu
Dự kiến 06/09/2021
4 năm
700
350.000 đ/tháng
Việt Nam
stu@stu.edu.vn
180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: