Logo

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ Thực phẩm

7540101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

Dự kiến 06/09/2021

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
NLĐG, A00, B00, D07, B08

Xét ĐT NLQG: 1 %

NLĐG:600.0

Xét ĐTN THPT: 1 %

A00:15.0 B00:15.0 B08:15.0 D07:15.0

Xét Học Bạ: 1 %

A00:18.0 B00:18.0 B08:18.0 D07:18.0
350
32,210,000 VNĐ/năm
350.000 đ/tháng
stu@stu.edu.vn

180 Cao Lỗ, phường, 4, quận 8, Hồ Chí Minh