Logo

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Truyền thông đa phương tiện

7320104
Đại Học
Quản lý truyền thông đa phương tiện ,Thiết kế mỹ thuật truyền thông đa phương tiện
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

Dự kiến 06/09/2021

Xét ĐTN THPT
A01

Xét ĐTN THPT: 1 %

A01:14.0
0
25,620,000 VNĐ/năm
350.000 đ/tháng
stu@stu.edu.vn

180 Cao Lỗ, phường, 4, quận 8, Hồ Chí Minh