Logo

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch

7810101
Đại Học
Quản trị khách sạn ,Quản trị du lịch và lữ hành ,Quản trị sự kiện và khu giải trí
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

Dự kiến 06/09/2021

0
25,620,000 VNĐ/năm
350.000 đ/tháng
stu@stu.edu.vn

180 Cao Lỗ, phường, 4, quận 8, Hồ Chí Minh