Logo

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử

7510301
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

Dự kiến 06/09/2021

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ 12 , Xét ĐT NLQG
NLĐG, A00, A01, D01, D07

Xét ĐTN THPT

A00:15.0 A01:15.0 D01:15.0 D07:15.0

Xét Học Bạ 12

A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D07:18.0

Xét ĐT NLQG

NLĐG:600.0
100
2,928,200 VNĐ/năm
350.000 đ/tháng
stu@stu.edu.vn

180 Cao Lỗ, phường, 4, quận 8, Hồ Chí Minh