Logo

Trường Đại học công nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật Xây dựng

7580201
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Từ 05/04/2021 đến khi đủ chỉ tiêu

Dự kiến 06/09/2021

Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, NLĐG

Xét ĐT NLQG

NLĐG:600.0

Xét Học Bạ

A00:18.0 A01:18.0 D01:18.0 D07:18.0

Xét ĐTN THPT

A00:15.0 A01:15.0 D01:15.0 D07:15.0
300
29,282,000 VNĐ/năm
350.000 đ/tháng
stu@stu.edu.vn

180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh