Logo

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM

Mã trường: DCT

Tuyển sinh năm 2021

Luật kinh tế

7380107
Đại Học
Chính quy
3.5 năm
Việt Nam

Dự kiến 01/03/2021 - 25/04/2021

Cập nhật sau

Xét tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D10, D10, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 , Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12

Xét tuyển thẳng: 10%

Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :24.0

Xét ĐT NLQG: 10%

NLĐG:650.0

Xét Học Bạ: 40%

A00:21.0 A01:21.0 D01:21.0 D10:21.0 Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :18.0

Xét ĐTN THPT: 40%

A00:19.0 A01:19.0 D01:19.0 D10:19.0
60
19,890,000 VNĐ/năm
300,000 VNĐ/tháng
tuyensinh@cntp.edu.vn

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh