Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM

Mã trường: DCT

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ Thông tin

7480201
Đại Học
Chính quy
20,570,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Xét ĐT NLQG , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, D01, D01, A01, A01, D07, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 , Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12
: 10%
Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :24.0
: 10%
NLĐG:650.0
: 40%
A00:21.0 A01:21.0 D01:21.0 D07:21.0 Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :18.0
: 40%
A00:19.0 A01:19.0 D01:19.0 D07:19.0
Dự kiến 01/03/2021 - 25/04/2021
Cập nhật sau
4 năm
320
300,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
tuyensinh@cntp.edu.vn
140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: