Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TPHCM

Mã trường: DCT

Tuyển sinh năm 2022

Công nghệ Sinh học

7420201
công nghệ sinh học công nghiệp ,Công nghệ sinh học công nghiệp ,Công nghệ sinh học y dược
Đại Học
Chính quy
19,890,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Xét ĐGNL ĐHQG TPHCM , Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, B00, B00, A01, A01, D07, D07, NLĐG, Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 , Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12
: 10%
Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :24.0
: 10%
NLĐG:650.0
: 40%
A00:20.0 A01:20.0 B00:20.0 D07:20.0 Điểm TB Học bạ 10 - 11 - HK1 Lớp 12 :18.0
: 40%
A00:16.5 A01:16.5 B00:16.5 D07:16.5
Dự kiến 01/03/2021 - 25/04/2021
Cập nhật sau
4 năm
240
300,000 VNĐ/tháng
Việt Nam
tuyensinh@cntp.edu.vn
140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: