Logo

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex

Mã trường: CDT0208

Tuyển sinh năm 2021

Thiết kế thời trang

6540206
Cao Đẳng
Chính quy
3 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT

Xét Học Bạ: 100 %

Xét ĐTN THPT: 100 %

60
11,200,000 VNĐ/năm
150,000 VNĐ/tháng
vanphongvetc@gmail.com

Số 586 Kha Vạn Cân, phường, Linh Đông, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh