Logo

Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại

Mã trường: CKD

Tuyển sinh năm 2021

Tài chính doanh nghiệp

6340201
Cao Đẳng
Chính quy
3 Năm
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, D01

Xét Học Bạ: 50 %

A00:19.0 D01:19.0

Xét ĐTN THPT: 50 %

A00:16.0 D01:16.0
100
7,800,000 VNĐ/năm

287 Phan Đình Phùng, phường, 15, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh