Logo

Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II

Mã trường: CĐT0202

Tuyển sinh năm 2021

Tiếng Nhật

6220209
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 Năm
Việt Nam

01/06/2021 - 30/11/2021

Đợt 1: 20/07/2021; Đợt 2: 05/08/2021; Đợt 3: 19/08/2021; Đợt 4: 03/09/2021; Đợt 5: 03/10/2021; Đợt 6: 01/12/2021

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT

Xét Học Bạ: 100%

Xét ĐTN THPT: 100%

20
13,980,000 VNĐ/năm
280,000 VNĐ/tháng. Miễn 100% KTX cho sinh viên hộ nghèo vùng khó khăn
phongtuyensinh@hvct.edu.vn

502 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Trường công lập chất lượng cao