Logo

Trường Cao đẳng xây dựng TPHCM

Mã trường: CDT0213

Tuyển sinh năm 2021

Quản lý xây dựng

6580301
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Từ ngày 01/05/2021 - 30/11/2021

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, A01, D01, D07

Xét ĐTN THPT: 100 %

A00:8.0 A01:8.0 D01:8.0 D07:8.0

Xét Học Bạ: 100 %

A00:12.0 A01:12.0 D01:12.0 D07:12.0
90
9,400,000 VNĐ/năm
200,000 VNĐ/tháng
tuyensinh.hcc2@gmail.com

190 Võ Văn Ngân, phường, Bình Thọ, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh