Logo

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM

Mã trường: SPK

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật nữ công

7810502D
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Dự kiến 01/04/2021 - 20/04/2021

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, B00, D01, D07
Xét ĐTN THPT A00:18.0 B00:18.0 D01:18.0 D07:18.0
30
16,500,000 VNĐ/năm
A00, B00, D01, D07
250,000 - 360,000 VNĐ/tháng
pmo@hcmute.edu.vn

01 Võ Văn Ngân, , phường, Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh