Logo

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM

Mã trường: SPK

Tuyển sinh năm 2021

Kỹ thuật y sinh

7520212D
Đại Học
Điện tử y sinh
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Dự kiến 01/04/2021 - 20/04/2021

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A00, A01, D01, D90
Xét ĐTN THPT A00:24.0 A01:24.0 D01:24.0 D90:24.0
60
18,500,000 VNĐ/năm
A00, A01, D01, D90
250,000 - 360,000 VNĐ/tháng
pmo@hcmute.edu.vn

01 Võ Văn Ngân, , phường, Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh