Logo

Trường Đại học Kinh Tế TpHCM

Mã trường: KSA

Tuyển sinh năm 2021

Thống kê kinh tế

7310107
Đại Học
Thống kê kinh doanh
Chính quy
4 Năm
Việt Nam

Dự kiến 01/04/2021 - 20/04/2021

sau

Xét ĐT NLQG , Xét ĐTN THPT
NLĐG, A00, A01, D01, D07

Xét ĐT NLQG: 20 %

NLĐG:760.0

Xét ĐTN THPT: 100 %

A00:25.2 A01:25.2 D01:25.2 D07:25.2
50
18,500,000 VNĐ/năm
400000
info@ueh.edu.vn

59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, phường, 6, quận 3, Hồ Chí Minh

Toán nhân hệ số 2; Học phí năm 2 là 20.5tr, năm 3 là 22.5tr, năm 4 là 24.8tr