Logo

Trường Đại học Công Nghệ TpHCM

Mã trường: DKC

Tuyển sinh năm 2021

Thiết kế đồ họa

7210403
Đại Học
Thiết kế đồ họa
Chính quy
4 năm - 8 học kỳ
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Xét ĐT NLQG , Thi tuyển
NLĐG, V00, H01, H02, H06

Xét ĐTN THPT: 50 %

H01:18.0 H02:18.0 H06:18.0 V00:18.0

Xét Học Bạ: 25 %

H01:20.0 H02:20.0 H06:20.0 V00:20.0

Xét ĐT NLQG: 5 %

NLĐG:650.0

Thi tuyển: 20 %

50
30,000,000 VNĐ/năm
500000
hutech@hutech.edu.vn

475A Điện Biên Phủ, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

tkdh

Xem thêm