Logo

Trường Đại học Công Nghệ TpHCM

Mã trường: DKC

Tuyển sinh năm 2021

Kế toán

7340301
Đại Học
Kế toán kiểm toán ,Kế toán ngân hàng ,Kế toán tài chính
Chính quy
4 năm - 8 học kỳ
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Xét ĐT NLQG , Thi tuyển
A00, NLĐG, A01, D01, C01

Xét ĐTN THPT: 50 %

A00:18.0 A01:18.0 C01:18.0 D01:18.0

Xét Học Bạ: 25 %

A00:22.0 A01:22.0 C01:22.0 D01:22.0

Xét ĐT NLQG: 5 %

NLĐG:700.0

Thi tuyển: 20 %

150
30,000,000 VNĐ/năm
500000
hutech@hutech.edu.vn

475A Điện Biên Phủ, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh