Logo

Trường Đại học Công Nghệ TpHCM

Mã trường: DKC

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

7480201
Đại Học
Mạng máy tính và truyền thông ,Công nghệ phần mềm ,Hệ thống thông tin
Chính quy
4 năm - 8 học kỳ
Việt Nam

Cập nhật sau

Cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ , Xét ĐT NLQG , Thi tuyển
A00, NLĐG, A01, D01, C01

Xét ĐTN THPT: 50 %

A00:18.0 A01:18.0 C01:18.0 D01:18.0

Xét Học Bạ: 25 %

A00:24.0 A01:24.0 C01:24.0 D01:24.0

Xét ĐT NLQG: 5 %

NLĐG:745.0

Thi tuyển: 20 %

400
30,000,000 VNĐ/năm
500000
hutech@hutech.edu.vn

475A Điện Biên Phủ, phường, 25, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

cntt

Xem thêm