Logo

Trường Đại học Khoa học XH&NV (ĐHQG Hà Nội)

Mã trường: QHX

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

QHX15
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT
A01, D78, D02
Xét ĐTN THPT A01:0.0 D02:23.75 D78:24.25
90
0 VNĐ/năm
tuyensinh@ussh.edu.vn

336 Nguyễn Trãi, phường, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội