Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Thăng Long

Mã trường: DTL

Tuyển sinh năm 2022

Truyền thông đa phương tiện

7320104
Đại Học
Chính quy
18,000,000 VNĐ/năm
Xét ĐTN THPT
A00, C00, D01, D03
D03:19.7 D01:19.7 C00:19.7 A00:19.7
cập nhật sau
cập nhật sau
4 năm
0
Việt Nam
nfo@thanglong.edu.vn
Đường Nghiêm Xuân Yêm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: