Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Hùng Vương

Mã trường: THV

Tuyển sinh năm 2022

Du lịch

7810101
Quản trị dịch vụ lưu trú ,Hướng dẫn du lịch
Đại Học
Chính quy
23,800,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D01, B08, C20, C20, D15, D15
D15:18.0 D01:18.0 C20:18.0 C00:18.0
D15:14.0 D01:14.0 C20:14.0 B08:14.0
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
Theo quy định của Bộ GD&ĐT
4 năm
0
Việt Nam
info@hvu.edu.vn
Phường Nông Trang - thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Phường Nông Trang, Thành Phố Việt Trì, Phú Thọ
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: