Logo

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mã trường: DHP

Tuyển sinh năm 2021

Việt Nam học

7310630
Đại Học
Văn hoá du lịch ,Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, A00, C00, C00, D01, D01, D14, D14

Xét Học Bạ

A00:18.0 C00:18.0 D01:18.0 D14:18.0

Xét ĐTN THPT

A00:14.0 C00:14.0 D01:14.0 D14:14.0
0
12,000,000 VNĐ/năm
webmaster@hpu.edu.vn

Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng