Logo

Trường Đại học Đông Đô

Mã trường: DDD

Tuyển sinh năm 2021

Thú y

7640101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
A00, B00, A01, D01
Xét ĐTN THPT A00:14.0 A01:14.0 B00:14.0 D01:14.0 Xét Học Bạ
0
12,000,000 VNĐ/năm

Km25, Quốc lộ 6, phường, Phú Nghĩa, quận Chương Mỹ, Hà Nội