Logo

Trường Đại học Đông Đô

Mã trường: DDD

Tuyển sinh năm 2021

Quan hệ quốc tế

7310206
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, C14, C09
Xét Học Bạ Xét ĐTN THPT C00:14.0 C09:14.0 C14:14.0 D01:14.0
0
120,000,000 VNĐ/năm

Km25, Quốc lộ 6, phường, Phú Nghĩa, quận Chương Mỹ, Hà Nội