Logo

Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Mã trường: DDA

Tuyển sinh năm 2021

Điều dưỡng

7720301
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

+ Đợt 1: 01/06 - 30/6; + Đợt 2: 20/7 - 31/7; + Đợt 3: 20/8 - 30/8; + Đợt 4: 20/9 - 30/9

+ Đợt 1: 1/8 - 10/8; + Đợt 2: 01/9 - 10/9; + Đợt 3: 01/10 - 10/10; Đợt 4: 01/11 - 10/11

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, B00, A02, D07

Xét Học Bạ

Xét ĐTN THPT

A00:18.0 A02:18.0 B00:18.0 D07:18.0
150
18,000,000 VNĐ/năm
tuyensinh@eaut.edu.vn

Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Ninh