Logo

Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá

Mã trường: DVD

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch

7810101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
C00, D01, A16, C15
Xét Học Bạ A16:18.0 C00:18.0 C15:18.0 D01:18.0 Xét ĐTN THPT A16:13.0 C00:13.0 C15:13.0 D01:13.0
100
7,400,000 VNĐ/năm
dhvhttdlth@gmail.com

Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, phường, Đông Vệ, quận Thanh Hóa, Thanh Hóa