Logo

Trường Đại Học VH TT và Du Lịch Thanh Hoá

Mã trường: DVD

Tuyển sinh năm 2021

Thiết kế Thời trang

7210404
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
H00
Xét Học Bạ H00:15.0 Xét ĐTN THPT H00:13.0
20
6,250,000 VNĐ/năm
dhvhttdlth@gmail.com

Số 561 Quang Trung 3, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, phường, Đông Vệ, quận Thanh Hóa, Thanh Hóa