Logo

Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm

Mã trường: CDT0406

Tuyển sinh năm 2021

Hướng dẫn du lịch

7
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Đợt 1: tháng 2-4/2020 ; Đợt 2: tháng 6-10/2020

Tháng 4, tháng 10/2020

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
Xét ĐTN THPT Xét Học Bạ
0
0 VNĐ/năm
tuyensinh@cfi.edu.vn

101B Lê Hữu Trác, phường, Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng