Logo

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Mã trường: CDD4101

Tuyển sinh năm 2021

Hướng dẫn du lịch

18
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Xét Học Bạ
Xét ĐTN THPT Xét Học Bạ
35
0 VNĐ/năm
cdktcnnt@khanhhoa.gov.vn

Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, phường, Phước Đồng, quận Nha Trang, Khánh Hòa