Logo

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Mã trường: CDD4101

Tuyển sinh năm 2021

Công nghệ thông tin

10
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

Cập nhật sau

cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT

Xét Học Bạ

Xét ĐTN THPT

35
0 VNĐ/năm
cdktcnnt@khanhhoa.gov.vn

Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, Xã Phước Đồng, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa