Logo

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Mã trường: DBG

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ: + Đợt 1: Từ ngày 15/01 đến 30/6/2020; + Đợt 2: Từ ngày 01/ 7 đến 10/8/2020; + Đợt 3: Từ ngày 15/8 đến 10/10/2020; + Đợt 4: Từ ngày 15/10 đến 31/12/2020. – Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: + Đợt 1: Từ ngày 01/7– 10/8/2020; + Các đợt xét tuyển bổ sung từ ngày 15/8/2020.

– Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ: + Đợt 1: Từ ngày 15/01 đến 30/6/2020; + Đợt 2: Từ ngày 01/ 7 đến 10/8/2020; + Đợt 3: Từ ngày 15/8 đến 10/10/2020; + Đợt 4: Từ ngày 15/10 đến 31/12/2020. – Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: + Đợt 1: Từ ngày 01/7– 10/8/2020; + Các đợt xét tuyển bổ sung từ ngày 15/8/2020.

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
A00, B00, A01, D01
Xét Học Bạ A00:0.0 A01:0.0 B00:0.0 D01:0.0 Xét ĐTN THPT A00:0.0 A01:0.0 B00:0.0 D01:0.0
50
6,460,000 VNĐ/năm
100.000 VNĐ/ tháng
vanthu@bafu.edu.vn

Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, phường, Bích Sơn, quận Việt Yên, Bắc Giang