Logo

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Mã trường: VHH

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch

7810101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét tuyển thẳng , Xét ĐTN THPT
C00, D01, D96, D78

Xét tuyển thẳng: 20%

Xét ĐTN THPT

C00:24.3 D01:21.25 D78:21.25 D96:21.25
380
8,000,000 VNĐ/năm
daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn

Số 418 Đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội