Logo

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Mã trường: VHH

Tuyển sinh năm 2021

Du lịch

7810101
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét ĐTN THPT , Tuyển thẳng
D96, C00, D78, D01
Xét ĐTN THPT C00:24.3 D01:21.25 D78:21.25 D96:21.25

Tuyển thẳng: 20 %

380
8,000,000 VNĐ/năm
daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn

Số 418 Đường La Thành, phường, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội