Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học thương mại

Mã trường: TMA

Tuyển sinh năm 2022

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

TM20
Đại Học
Chính quy
16,000,000 VNĐ/năm
Xét tuyển thẳng , Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01, D07
D07:26.7 D01:26.7 A01:26.7 A00:26.7
cập nhật sau
cập nhật sau
4 năm
75
Việt Nam
mail@tmu.edu.vn
79 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: