Logo

Trường Đại học thương mại

Mã trường: TMA

Tuyển sinh năm 2021

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

TM03
Đại Học
Chính quy
4 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét tuyển thẳng , Xét ĐTN THPT
A00, D01, A01

Xét tuyển thẳng

Xét ĐTN THPT

A00:23.0 A01:23.0 D01:23.0
200
0 VNĐ/năm
mail@tmu.edu.vn

79 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội