Logo

Trường Cao đẳng du lịch Nha trang

Mã trường: CDT4103

Tuyển sinh năm 2021

Hướng dẫn du lịch

6810207
Cao Đẳng
Chính quy
2.5 năm
Việt Nam

cập nhật sau

cập nhật sau

Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT

Xét Học Bạ: 100%

Xét ĐTN THPT: 100%

0
8,660,000 VNĐ/năm
capnhatsau@gmail.com

02 Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa