Cổng thông tin hướng nghiệp và tuyển sinh 4.0
Chọn đúng ngành, tìm đúng trường, sáng tương lai
Lượt truy cập
2 9 5 0 4 4 3

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Mã trường: YDD

Tuyển sinh năm 2022

Điều dưỡng

7720301
Đại Học
Chính quy
14,184,000 VNĐ/năm
Xét Học Bạ , Xét ĐTN THPT
B00, B00, D01, D01, D07, D07, D08, D08
D08:19.5 D07:19.5 D01:19.5 B00:19.5
D08:20.0 D07:20.0 D01:20.0 B00:20.0
Theo quy định của BGD
Theo quy định của BGD
4 năm
1200.000 vnđ/tháng
490
100.000 VNĐ/ tháng
Việt Nam
dieuduong@ndun.edu.vn
257 Hàn Thuyên - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định, Phường Vị Xuyên, Thành Phố Nam Định, Nam Định
Mô tả ngành:

Thông tin tuyển sinh cùng hệ đại học khác:

Thông tin tuyển sinh các hệ khác: